Varför ger vi upp så enkelt? Våra hjärnor är kopplade till att ge upp enkelt, det är normalt. Mänskliga varelser tros handla enligt ”Pleasure Principle”, den omedelbara tillfredsställelsen: Omedelbar tillfredsställelse är önskan att uppleva glädje eller uppfyllelse utan dröjsmål eller uppskjutande. I grund och botten är det när du vill ha det; och du vill ha det nu. Våra hjärnor är kopplade till omedelbara belöningar i gengäld. Vi...